Apa Itu Situs Pengadaan Barang dan Jasa Xooply.id?

Xooply.id merupakan sebuah layanan produk B2B ecommerce yang dilahirkan oleh PT. Metra-Net (Metranet). Dilahirkan pada awal dekade 2010-an dengan nama UOffice yang kemudian berganti nama menjadi Xooply.id pada tahun 2016.…